Registros y formaciones

 

- REGISTRO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Nº 9192.
- REGISTRE AUTÒNOMIC DE TELECOMUNICACIONS: Nº 1219.
- RECI - REGISTRO ESTATAL CONTRA INCENDIOS: Nº 000301902
- REIC - REGISTRE D’ ESTABLIMENTS INDUSTRIALS DE CATALUNYA : Nº 080172082.
- RASIC - REGISTRE D’ AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA:     Nº 080171531
    - REIE - REGISTRE EMPRESA INSTAL·LADORA D’ ELECTRICITAT
    - REIMITE - EMPRESA INSTAL·LADORA – MANTENIDORA D’ INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS
    - REIG - REGISTRE D’ EMPRESA INSTAL·LADORES DE GAS
- REGISTRO SEGURIDAD PRIVADA: D.G.P. 10/2007.
- ASOCIADO A FERCA: Nº 11160035.
- EMPRESA ASOCIADA A FECEMINTE Nº SOCIO: 518
- SERVICIO TÉCNICO FERMAX.
- Registro: 9192